Pictiúir

Imeachtaí / Upcoming Events

Forbairt Chonamara Láir Teo

Seirbhísí Ionad Cúram Leanaí Charna

 

An Naíolann ar oscailt ó 8:00-6:00, Luan go hAoine.

Cuireann Ionad Cúram Leanaí Charna seirbhís cúram lae ar fáil trí mheán na Gaeilge do pháistí idir 3 mhí agus chúig bhliana d’aois, trí fhorbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn trí mheán an spraoi, i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil, spreagúil, fáilteach, sonasach agus tacúil.

 

Naíonra ar oscailt ó 9:30-12:30, Luan go hAoine

Cuireann Naíonra Charna seirbhís luathoideachais den scoth ar fáil trí mheán na Gaeilge do pháistí idir dhá bhliain agus deich mí agus chúig bhliana d’aois, trí fhorbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn trí mheán an spraoi i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil, spreagúil, fáilteach, sonasach agus tacúil.

 

Seirbhís Iar-Scoile ó 2:00-6:00, Luan go hAoine

Cuireann Ionad Cúram Leanaí Charna seirbhís Iar-Scoile ar fáil trí mheán na Gaeilge do pháistí idir cheithre bliana agus cheithre bliana déag d’aois trí fhorbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn trí mheán an spraoi i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil, spreagúil, fáilteach, sonasach agus tacúil.

Tá córas bus ar fáil chun na páistí a bhailiú ón scoil, ar chostas breise..

Grúpaí Spraoi

Cuireann Ionad Cúram Leanaí Charna Grúpaí Spraoi ar fáil d’aois ghrúpaí éagsúla faoi dhó sa tseachtain trí fhorbairt iomlán an pháiste a chur chun cinn trí  imeachtaí cosúil le-hAmhráin/Rannta/Damhsa/Aclaíocht/Míreanna Mearaí/Cluichí Boird i dtimpeallacht atá sábháilte, sláintiúil,

 

Grúpa Tuismitheoirí agus Linbh

Tagann Grúpa Tuismitheoirí & Linbh le chéile san Ionad Cúram Leanaí gach Máirt idir 10:30 agus 12:30.  Is deis é seo do thuismitheoirí agus leanaí aithne a fháil ar a chéile..

Campaí Samhraidh

Tá Ionad Cúram Leanaí Charna ag súil le Campaí Samhraidh a eagrú arís in 2014.  Beidh tuilleadh eolais ar fáil faoi seo go luath.

 

Ceardlann Scríbhneoireacht & Litriú Gaeilge

Cuireann Ionad Cúram Leanaí Charna ceardlann Scríobh & Litriú ar fáil trí mheán na Gaeilge ar feadh tréimhse 10 seachtáin do pháistí idir ocht bliana agus cheithre bliana déag d’aois.  Tá sé seo maoinithe ag Forum Conamara Teo., agus sa chaoi sin níl ach táille iomlán €20.00 an pháiste

 

Fóirdheontais le fáil do tháillí Cúram Leanaí

Tá Ionad Cúram Leanaí Charna cáilithe chun iarratais a dhéanamh thar ceann tuismitheoirí le haghaidh na fóirdheontais seo a leanas:

  1. Liúntas ECCE (Naíonra)
  2. Liúntas CCS (Naíolann, Naíonra  & Seirbhís Iar-scoile)
  3. Liúntas CETS (Naíolann, & Seirbhís Iar Scoile, má tá tuismitheoir ag freatal ar chúrsa oideachas aitheanta)

 

Tuilleadh Eolais ó:  www.pobal.ie

 

Fóirdheontais Cúram Leanaí

An Fóirdheontas Cúram Leanaí sa Phobal (CCS)

Is féidir fóirdheontas Cúram Leanaí a fháil má tá tú ag fáil aon cheann de na híocaíochtaí thíos luaite:

 

 

Open Day Invitation

FÉILE NA MBÁD IN FULL SAIL THIS WEEKEND


Traditional Galway Hookers of all sizes, from pucáin to báid mhóra, will take part part in this year’s Féile na mBád in Cill Chiaráin, Connemara on the 29th & 30th June 2013.   From humble beginnings in 1961 Kilkierrin Boat Festival is now the longest established festival in Connemara.  It was Father Goaley, who was a Curate in Kilkerrin at the time, who started this festival with only one class of  boat known as a  “Púcán”  and the wooden currach. 


In the seventies, a Limerick man by the name of Dick Scott took over the reins and introduced the “Báid Mhóra” which are large sailing boats. 


A priest by the name of  Father Prionsias read mass for the Boatsmen in Kilkerrin Church before the race in about two thousand and three. Now, weather permitting, the mass is read on Kilkerrin Pier, where the local priest blesses the boatmen and the boats before the races begin.


There are a variety of sailing boats racing now and there is a multitude of people gathered to watch the magnificent backdrop of the sea and the islands as the boats sail in Kilkerrin Bay.  As well as the boat races, there is plenty to keep both young and old amused for the weekend, including the selection of Festival Queen, games for the young, and the newly introduced “Jackass Jackpot”, all under the watchful eye of the Committee.Imeachtaí/Events


Satharn/Saturday 29ú Meitheamh 2013

9.00in/pm                 Banríon na Féile/Festival Queen, Tigh Chadháin, Cill Chiaráin

10.00in/pm               Ceol “The Entertainer” , Tigh Chadháin, Cill Chiaráin


Domhnach/Sunday 30ú Meitheamh 2013

12.30in/pm               Aifreann na mBadóirí agus Beannú na mBáid ar an gCéibh, Cill Chiaráin

                                Mass and Blessing the Boats on the Pier, Kilkerrin

1.30in/pm                 Club Spáisteoireachta Iorras Aithnigh/Iorras Aithneach Walking Club

                                Siúlóid i gCill Chiaráin: Teacht le Chéile ag an Ionad Sláinte, Cill Chiaráin

                                Kilkerrin Walk: Meeting Place at the Health Centre, Cill Chiaráin


Rásaí Báid/Baot Races

2.00in/pm                Gleoiteoga Móra, Gleoiteoga Beaga & Púcáin, Céibh Cill Chiaráin

4.00in/pm                Báid Mhóra & Leath Báid, Céibh Cill Chiaráin

                               Jackass Jackpot

2-6.00in/pm             Garraí trasna ó Tigh Chadháin, Cill Chiaráin

                               Sceilp na n-Óg / Children’s Events

2-6.00in/pm             Garraí Jimmy Ó Ceannabháin/ Jimmy Canavan’s Field, Cill Chiaráin

6.30in/pm                Bronnadh Duaiseanna /Prize Giving & 50/50 Féile Cill Chiaráin Draw

                               Tigh Chadháin, Cill Chiaráin

7.00in/pm                Ceol / Music le Bearthla Ó Domhnaill & Caladh Gholaim

                               Tigh Chadháin, Cill Chiaráin
Further Information from:


Dónal McDonncha, Cathaoirleach

0879502743

Coiste Féilte na mBáid

Teach an Údaráis, Carna, Conamara, Co. na Gaillimhe


 

CASHEL CONNEMARA CREDIT

 

UNION

 

PLEASE NOTE

 

CARNA OFFICE WILL BE OPEN

 

THURSDAY

 

4.00PM TO 7.00 PM

 

Telephone No: Clifden 095-21101

                            Cashel  095-31128

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.